ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στη χώρα μας εκτρέφεται σημαντικός αριθμός αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, τα οποία όμως βρίσκονται σε μικρούς αριθμούς και είναι ζώα χαμηλής παραγωγικότητας. Τις τελευταίες δεκαετίες, τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη γενετική βελτίωση των ζώων αυτών μείωσαν σημαντικά τη γενετική παραλλακτικότητα και έθεσαν σε κίνδυνο τις φυλές, πολλές από τις οποίες κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Έτσι οδηγούμαστε σε μία σημαντική μείωση της βιοποικιλότητας και της γενετικής παραλλακτικότητας. Οφείλουμε να διατηρήσουμε και να προστατέψουμε τις αυτόχθονες αυτές φυλές, καθώς αποτελούν μέρος της οικολογικής αλυσίδας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Μεταξύ των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, ιδιαίτερη σημασία έχει η εκτροφή του μαύρου χοίρου, το «διαμάντι» όπως έχει χαρακτηριστεί της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Η διατήρηση ενός σημαντικού γενετικού αποθέματος αποτελεί εγγύηση για την μελλοντική ανταγωνιστικότητα και τις επιλογές για μια βιώσιμη ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία. Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με διεθνείς συνθήκες να δημιουργήσει την απαραίτητη υποδομή και να εκπονήσει την αναγκαία εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη δράσεων προστασίας, διατήρησης και αξιοποίησης των γενετικών πόρων και της γεωργικής βιοποικιλότητας και να συμμετέχει σε δίκτυα συνεργασίας σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται η δημιουργία τραπεζών γενετικού υλικού για όλες τις υπό εξαφάνιση φυλές αγροτικών Ζώων Ζώα ώστε να δημιουργηθούν δικλίδες ασφαλείας προς αποφυγή της εξαφάνισής τους, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις προηγμένες κτηνοτροφικά χώρες. Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, ενισχύονται δράσεις για τον χαρακτηρισμό και την παρακολούθηση των γενετικών πόρων των φυλών αγροτικών Ζώων και συγκεκριμένα της ελληνικής φυλής του αυτόχθονου μαύρου χοίρου, προωθούνται οι κατάλληλες πρακτικές γενετικής διαχείρισης και εκτροφής για την προστασία της γενετικής παραλλακτικότητας και στηρίζονται οι υπηρεσίες προς το οικοσύστημα.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο