Ομάδα Έργου

Μιχαηλίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Φυσιολογίας Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων, Τομέας Ζωικής Παραγωγής, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ.

Ο κ. Μιχαηλίδης, ασχολείται με τη βιοτεχνολογία αναπαραγωγής και τη γονιδιακή τεχνολογία και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διεξαγωγή πειραματισμών παρόμοιων με αυτούς της προτεινόμενης δράσης.

Καρατοσίδη Δέσποινα, Δόκιμη Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, ΕΛΓΟ-Δήμητρα.

Η κα. Καρατοσίδη Δέσποινα είναι Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή Παραγωγικών Ζώων και Ποιότητα Ζωοκομικών προϊόντων». Μέλος της Ένωσης Εκτροφέων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων και υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος TREASURE – Ποικιλομορφία τοπικών φυλών χοίρων και συστημάτων παραγωγής για υψηλής ποιότητας παραδοσιακά προϊόντα και βιώσιμες αλυσίδες χοιρινού κρέατος .

Αυγέρης Ευθύμιος, Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής, επιστημονικός υπεύθυνος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκτροφέων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων, υπεύθυνος υλοποίησης προγραμμάτων 10.2.1. και Μέτρο 16.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο