Υλοποίηση του έργου - Ενότητες

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω 4 διακριτών ενοτήτων εργασίας :

  1. Δημιουργία τράπεζας DNA
  2. Δημιουργία βάσης δεδομένων και γενοτυπικές αναλύσεις
  3. Εντοπισμός λειτουργικών μοριακών δεικτών
  4. Διάχυση των αποτελεσμάτων και επιμόρφωση κτηνοτρόφων

Διάρκεια Έργου :  01/09/2021 έως 28/02/2023

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Προτάσεις – Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες 2021» του Πράσινου Ταμείου (συμφωνία χρηματοδότησης Αρ: 003141).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο