Σύντομη περιγραφή έργου

Στη χώρα μας εκτρέφεται σημαντικός αριθμός αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, τα οποία όμως βρίσκονται σε μικρούς αριθμούς και είναι ζώα χαμηλής παραγωγικότητας. Τις τελευταίες δεκαετίες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη γενετική βελτίωση των ζώων αυτών, μείωσαν σημαντικά τη γενετική παραλλακτικότητα και έθεσαν σε κίνδυνο τις φυλές, πολλές από τις οποίες κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Έτσι οδηγούμαστε σε μία σημαντική μείωση της βιοποικιλότητας και της γενετικής παραλλακτικότητας. Οφείλουμε να διατηρήσουμε και να προστατέψουμε τις αυτόχθονες αυτές φυλές, καθώς αποτελούν μέρος της οικολογικής αλυσίδας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Μεταξύ των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, ιδιαίτερη σημασία έχει η εκτροφή του μαύρου χοίρου, το «διαμάντι» όπως έχει χαρακτηριστεί της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία τράπεζας DNA της φυλής του μαύρου χοίρου και η αναβάθμιση του γενετικού της δυναμικού, με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων βιοτεχνολογίας, με συνθήκες σεβασμού του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο