Αποτελέσματα του έργου

Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης δράσης θα συμβάλουν καθοριστικά:

  • Στη διάσωση της πολύτιμης για τη χώρα μας αυτόχθονης φυλής του μαύρου χοίρου.
  • Στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας.
  • Στην αύξηση της παραγωγικότητας των εκτρεφόμενων ζώων της φυλής αυτής.
  • Στη βελτίωση της ποιότητας του κρέατος της φυλής αυτής.
  • Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του εισοδήματος των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του μαύρου χοίρου.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο